48 / 100

Adatvédelmi szabályzat

A weboldal üzemeltetője a Zephron Kft. (székhely: 2119 Pécel, Korányi utca 3., adószám: 23283268213, cégjegyzékszám: 13 09 159827) A honlap tárolására (webhosting) a 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.) szerverein kerül sor.

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot a személyes adatok kezeléséről és a cookie-k használatáról. Ön a weboldal használatával, illetve az „Elfogadom” gomb aktiválásával elfogadja a jelen szabályzatot. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja tovább a weboldalt!

 

1. Kezelt adatok, linkek más websiteokra

A jelen szabályzatban részletezett, cookie-kon keresztül gyűjtött információk kivételével a Zephron Kft. nem gyűjt vagy kezel személyes adatokat a jelen honlapon keresztül.

A jelen weboldal értékesítőink, partnereink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön ilyen weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el azok adatvédelmi szabályzatait is!
A Zephron Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

 

2. Információk gyűjtése és felhasználása

A weboldal rendszerteljesítményének, használhatóságnak javítása, és termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása céljából automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a honlap hatékony fenntartása, a weboldal látogatóinak viselkedésének nyomonkövetése, látogatói trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információkat közvetlen marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából nem használjuk fel.
Amennyiben a nem személyes információkat személyes adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig személyes adatként kezeljük.

 

3. Adatvédelmi nyilatkozat

 

3.1 Hozzájárulás adatai kezeléséhez

Amennyiben a weblapon az adatainak kezeléshez hozzájárul, úgy a hozzájárulás önkéntes.

Hozzájárulása esetén az Ön személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cégnév) abból a célból kerülnek tárolásra, hogy az Ön által kért információt, kérést teljesíteni tudjuk, vagy igény esetén kereskedőnk felvehesse Önnel a kapcsolatot.

Az adatok feldolgozását a Zephron Kft. (székhely: 2119 Pécel, Korányi utca 3.) végzi.

Az Ön adatai semmilyen célból – kivéve a törvényi kötelezettségeket – nem kerülnek továbbításra.

 

3.2 Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Adatai az adatkezelés céljához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre, de az adatkezelés maximális időtartama 5 év. Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai használata ellen, illetve kérheti adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását a zephron@t-online.hu címen.

Az Ön fenti címre küldött kérelmére a mindenkori adatkezelő tájékoztatást ad az Ön – általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott – adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a kért tájékoztatás megadása megtörténik.

Ezen tájékoztatás ingyenes, ha Ön, mint tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a mindenkori adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a mindenkori adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

4. Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

Mi az a „cookie”?
A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a weboldal használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Milyen cookie-kat használ a weboldal?
A weboldal kétfajta cookie-t használhat:
Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

 

5. Harmadik Fél cookie-jai

A weboldal Harmadik Fél által készült bővítményeket, plugineket is használ.
A Harmadik Fél által gyűjtött információk lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

 

6. Webjelzők és pixelek

A Weboldal webjelzőket (web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy technológiáit használják a website felhasználói tevékenységének nyomonkövetésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos website-ot.

 

7. Adatkövetés és elemzés

Az weboldal Google Analytics-et használ a folyamatos optimalizálás érdekében. Ez lehetővé teszi az online viselkedés követését, idő, földrajzi elhelyezkedés, weboldal használat szerint. A weboldal használata során gyűjtött információ a Google Inc. szerverein kerül tárolásra. Az információgyűjtés cookie-k segítségével történik. Az információkhoz anonim módon jutunk hozzá és ezek az információk nem kapcsolódnak össze személyes adatokkal. Az elemzés sem tartalmaz információt Önnel mint magánszeméllyel kapcsolatban. A Zephron Kft. nem osztja meg ezen információkat más felekkel önálló használat céljából.

 

8. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Például ha Internet Explorer 11.0 verziót használ, Önnek a következőt kell tennie:

1. válassza az Eszközök menüben az Internetbeállítások pontot
2. Kattintson az Adatvédelem pontra
3. Használja a szabályozót az Ön által preferált beállítások elvégzéséhez.

Egyéb internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Ha harmadik fél cookie-ket kíván tiltani (vagy később beállításait módosítani), a következő oldalon választhatja meg a megfelelő beállítást: http://www.youronlinechoices.com/

 

9. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

 

10. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal, vagy adataival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen.

Zephron Kft.
2119 Pécel, Korányi utca 3.
E-mail cím: zephron@t-online.hu
Telefon: +36 70 230 11 44

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépésének dátuma: 2020. május 30.

Egyedi ajánlat
close slider

  Kérjen egyedi, személyre szabott árajánlatot!

  Név* (kötelező mező)

  Cégnév

  E-mail cím* (kötelező mező)

  Telefonszám

  Tárgy

  Üzenet* (kötelező mező)